Služby

Interim Management

Interim Management neboli dočasné obsazení určité role, pozice či řízení projektu na specifikovanou dobu s jasným a předem definovaným cílem.

Služby v oblasti interim managementu jsou ideálním řešením ve chvílích, vyskytnou-li se vaši společnosti nenadálé či jinak obtížné situace, které nejste schopni za pomocí vlastních sil či kapacit vyřešit.  Interim management je v tu chvíli idealním řešením.

Naše společnost poskytuje služby skrze zkušené interim manažery pro zákazníky, kteří hledají rychlé, pružné a efektivní řešení v oblasti automotive, zejména pak v oblasti projektového řízení, řízení kvality, nákupu, logistiky.

Naše služby dělíme na projekty:

Dočasné vykrytí neobsazené pozice

Z důvodu dlouhodobé nemocnosti, mateřské dovolené, nečekaného odchodu zaměstnance, získání nové zakázky a chybějících lidských zdrojů

Řízení změn v podniku

Zavedení systému kvality, optimalizace určitého systému či procesu, krizový management, realizace nepopulárních rozhodnutí, stěhování procesů

Jednorázové konzultační služby

např. zpracování analýz, studií včetně návrhu nápravných opatření v oblasti řízení kvality, zpracování "problem solvingu",