Technické služby

Technické služby

Dlouholeté zkušenosti z oblasti řízení kvality využíváme i v dalších oblastech. Našim zákazníkům poskytujeme kompletní servis kontrolních, třídících balících práci a reworku. Zajistíme dokumetaci potřebnou pro třídění - pracovní instrukce, report ze třídění. Navrhneme vhodné měřidla, pracovní pomůcky a formu značení. V případě potřeby komunikujeme s dodavatelem, vystavíme 8D report,  v rámci ověření nápravných opatření provedeme nezávislý procesní audit přímo u vašeho dodavatele.

V rámci úklidových a čistících prací se soustředíme na údržbu silně znečištěných výrobních provozů např. lakovacích linek, mycích a sušící prostorů, obráběcích dílen a center. Před samotným čištěním nejprve zvolíme vhodnou technologii čištění - mechanickou, chemickou formou a navrheneme plán čištění.

Průmyslové čištění

Průmyslové čištění silně znečištěných prostorů výrobních linek, zařízení. Navrhneme správné technologie čištění pomocí vhodných čistících prostředků.

Úklidové služby

Na základě Vašich individuálních představ a možností navrhneme odpovídající úklidové schéma tak, aby bylo pro Vás maximálně efektivní a zapadalo do chodu Vaší organizace.

Kontrolní a třídicí práce

Dle Vašich individuálních požadavků a přání zajistíme veškeré kontrolní, třídící práce a drobné opravy či balicí práce.